* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Garantiforlengelse

Ønsker du å unngå uforutsette kostnader?
Utvid garantien din over hele verden.

Er du bekymret for uventede kostnader som kan påløpe etter at standardgarantien på Dynabook/Toshiba-produktet ditt er utløpt? Forleng garantien din og velg mellom ulike varigheter på opptil 4 år for å beskytte teknologiinvesteringen din i det lange løp. Utvalgte garantiutvidelser gir deg i tillegg krav på én batteriutskiftning innenfor tjenesteperioden eller krav på å få beholde den defekte harddisken dersom den må skiftes ut.

Hvorfor kjøpe en garantiutvidelse?

 • Få sinnsro i inntil 4 år når det gjelder funksjonaliteten til Dynabook/Toshiba-produktet ditt.
 • Få støtte over hele verden fra Toshibas/Dynabook autoriserte tjenesteleverandører, hvor høyt kvalifiserte teknikere vil reparere produktene dine ved bruk av originale Dynabook-deler eller gi deg en funksjonelt likeverdig erstatningsenhet.
 • Få brukerstøtte umiddelbart, på flere språk, slik at du enkelt kan kommunisere med kvalifiserte støttemedarbeidere uansett hvor du er.

Garantiforlengelse

Varighet: Gyldig i 3 år fra kjøpsdato for Dynabook-produktet

Tjenestebeskrivelse: Beskytt teknologiinvesteringen din i det lange løp med en internasjonal garantiforlengelse. Denne tjenesten forlenger standardgarantien på Toshiba/dynabook-produktet ditt og utvider EMEA-garantien din til en internasjonal garanti.

Funksjoner:

 • •  Forlenger standardgarantien din
 • •  Originale Toshiba/dynabook-deler og arbeid er dekket
 • •  Verdensomspennende dekning

Kjøpsperiode: Tjenesten kan kjøpes i løpet av 1 år etter kjøpet av Dynabook-produktet

Varighet: Gyldig i 3 år fra kjøpsdato for Dynabook-produktet

Tjenestebeskrivelse: Forleng standardgarantien på Dynabook-produktet ditt, og beskytt teknologiinvesteringen din i det lange løp. Denne tjenesten forlenger dessuten garantien på batteriet ditt og gir rett på én batteriutskiftning.

Funksjoner:

 • •  Forlenger standardgarantien din
 • •  Garantiforlengelse for batteriet
 • •  Originale Dynabook-deler og arbeid er dekket
 • •  Verdensomspennende dekning

Kjøpsperiode: Tjenesten kan kjøpes i løpet av 1 år etter kjøpet av Dynabook-produktet

Varighet: Gyldig i 4 år fra kjøpsdato for Dynabook-produktet

Tjenestebeskrivelse: Beskytt teknologiinvesteringen din i det lange løp med en internasjonal garantiforlengelse. Denne tjenesten forlenger standardgarantien på Toshiba/dynabook-produktet ditt og utvider EMEA-garantien din til en internasjonal garanti.

Funksjoner:

 • •  Forlenger standardgarantien din
 • •  Originale Toshiba/dynabook-deler og arbeid er dekket
 • •  Verdensomspennende dekning

Kjøpsperiode: Tjenesten kan kjøpes i løpet av 1 år etter kjøpet av Dynabook-produktet

Registrer deg nå
Registrering av produktet eller tjenesten tillater det
Dynabook kan gi deg raskere service.
Registrer deg nå
Finn en tjenesteleverandør
For å få utført tjenester tar du kontakt med den
lokale autoriserte tjenesteleverandøren.
Finn ut mer