* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Gi dine arbeidere kraften til å prestere

La arbeidsstyrken din oppleve en Assisted Reality-løsning designet for å hjelpe dem med å få jobben gjort,
enten de jobber på stedet eller eksternt.

dynaEdge AR styrker aktivt arbeiderne dine gjennom en rekke oppgaver og prosesser, håndfritt:

 • Feltarbeidere kan snakke med og se eksperter på kontoret, og de kan vise situasjonen de også står overfor, umiddelbart og i sanntid
 • Eksterne eksperter kan svare med opplæring, støtte og data, alt umiddelbart levert til feltarbeideren
 • Trinn for trinn, interaktive arbeidsflytinstruksjoner
 • Dokumenthenting
 • Datainnsamling i sanntid

Lever verdi til organisasjonen din med digital transformasjon i frontlinjen

 • Øk personalets effektivitet, ta tak i kompetansegapet
 • Forbedre kundetilfredsheten
 • Skap vekst i bedriften
 • Oppnå kostnadsreduksjon/kostnadsunngåelse
 • Ta tak i miljømessige, sosiale og styringsmessige utfordringer
 • Reduser reisebelastningen, vær helt digital – uten papir
 • Forbedre helse og sikkerhet, arbeidsmiljø
 • Automatiser revisjoner, legg til rette for overholdelse

Se hvordan dynaEdge med smarte briller kan revolusjonere arbeidet ditt

Se hvordan dynaEdge med smarte briller kan revolusjonere arbeidsplassen din

Se hvordan dynaEdge med smarte briller kan revolusjonere arbeidsplassen din

Oppdag hvor holdbar dynaEdge egentlig er – bygget for å overleve alle forhold

Alle typer applikasjoner i alle typer virksomheter

DynaEdge AR100 smart glassløsning er anvendelig i mange forskjellige bransjer.

Oppdag forskjellen dynaEdge kan gjøre for virksomheten din.

Vedlikehold

Ved vedlikehold er den perfekt for service og inspeksjon, diagnose, maskinvedlikehold og til og med opplæring av arbeidere. Programvare kan for eksempel gjenkjenne maskinen som blir inspisert, oppdage eventuelle problemer og oversette instruksjoner for reparasjon til brukeren via brillene.

Luftfart
Se utvalget
Bil
Se utvalget
Marine
Se utvalget
Verktøy
Se utvalget
Stort anlegg
Se utvalget

Luftfart

Når ingeniøren din støter på problemer i en tidskritisk reparasjon eller trenger en annens mening om det som kan være en sikkerhetskritisk avgjørelse, lar en ekstern ekspert-løsning deg bruke et bredt nettverk av erfarne personer. Disse ekspertene kan se situasjonen fra hvor som helst i verden, gi råd eller skaffe ytterligere bevis.

Høykvalitets video og lyd gjør at en beslutning kan tas raskt, og sikrer at KPI-er og reparasjonsmål blir oppfylt, samtidig som reisekravene reduseres. Avgjørende er at Aircraft on Ground-hendelser (AOG) kan holdes på et minimum, slik at du kan få kundens fly i drift igjen så raskt som mulig.

Kasusstudier CNES

 

Bil

Det er stor etterspørsel etter erfarne teknikere, men de kan ikke være to steder samtidig. Med en Remote Expert-løsning kan en juniortekniker jobbe med kjøretøyet og referere til referansemateriale gjennom den hodemonterte visningsenheten. Men skulle de få problemer, kan de ringe for råd fra en seniortekniker, selv om de er på et annet sted.

Ved å bruke videofeeden og vise problemet slik teknikeren ser det, kan eksperten gi avgjørende råd. Det kan også dokumenteres bevis på problemet for senere rapportering og opplæring.

Ved å gjøre det mulig for juniorteknikere å jobbe mer selvstendig i mer komplekse situasjoner kan løsningen sørge for mer effektivt arbeid, samtidig som kvaliteten på arbeidet fortsatt kan opprettholdes.

Marine

På sjøen er skipsfarten sårbar for alle slags tekniske problemer. Og mens mannskapet vanligvis inkluderer en ingeniør, kan dagens komplekse systemer utfordre ethvert individ. Med en Remote Expert-løsning kan skipsingeniøren veiledes i å finne og reparere feilen – spesielt nyttig når en reservedel har blitt fraktet til skipet via luften

Et slikt system kan gjøres tilgjengelig for enhver komponent-/delleverandør, så det er kun rederiet som trenger å investere i løsningen. Dette kan redusere reparasjonstiden og kostnadene betydelig, ettersom enhver tredjeparts komponentleverandør kan ringes opp eksternt for å se problemet og bidra.

Verktøy

Enten det er innenlandsinstallasjoner, distribusjonsutstyr eller en generasjonsinstallasjon er det lett for selv den mest erfarne ingeniøren å komme over en situasjon de ikke har sett før. Remote Expert lar ingeniøren motta støtte fra sin overordnede, fra spesialister eller fra en annen feltarbeider.

Med riktig støtte raskt unngår man å sende flere ingeniører til stedet og sikrer at jobben kan fullføres første gang. Det reduserer også reisekostnadene, samtidig som det øker kundetilfredsheten.

Og ved å ta opp uvanlige problemer på video kan disse deles senere som en opplæringsressurs for andre arbeidere. Dette skaper en mer dyktig arbeidsstyrke via en voksende selvbetjent kunnskapsbase.

Stort anlegg

Fra verdens største anleggsmaskiner og de høyeste kranene til den minste traktoren – de har alle én ting til felles: vedlikehold. Med Remote Expert kan enhver ingeniør sendes trygt til stedet i visshet om at en ekspert er tilgjengelig for å hjelpe når det er nødvendig, og gi riktig veiledning.

Én ekspert kan støtte flere feltarbeidere, noe som gir en stor geografisk spredning av endelig ekspertkunnskap. Det får jobben gjort raskere, samtidig som du oppnår et høyt nivå av selvtillit.

Produksjon

DynaEdge AR100 er skreddersydd for produksjon. Ikke bare gir den suveren samlebåndstøtte og øker kvalitetssikringen, den hjelper også til i samspillet mellom menneske og robot. En M2M-samlebåndssensor kan for eksempel automatisk vise et varsel på brillene når det oppstår en feil.

Generell produksjon
Se utvalget
Kontinuerlig skiftende produksjonslinjer
Se utvalget
Endringsledelse og kunnskapsoverføring
Se utvalget
Kvalitetssikring
Se utvalget
Kasusstudier
Se utvalget

Generell produksjon

I produksjonsverdenen er tid penger, og det gjelder kvalitet også. Ved å gi din produksjonsbase en digital arbeidsflyt sikrer du at de riktige instruksjonene blir gitt til riktig tid og i riktig rekkefølge, og at de også kan revideres.

En digital arbeidsflyt lar arbeideren motta instruksjoner slik at de kan jobbe håndfritt. Hvert trinn registreres med et klokkeslett/datostempel. Oppdateringer i produksjonsprosessen leveres uten behov for ekstra opplæring som ville bremse produksjonen (opplæring på jobb).

Arbeidere kan ringe en overordnet når som helst, slik at de kan se produksjonsproblemer i sanntid. Og de kan dokumentere bevis (bilde/video) for produktet til bruk i QA eller revisjon.

Kasusstudier (Bosh)

Kontinuerlig skiftende produksjonslinjer

I moderne produksjon er det ikke uvanlig å ha en raskt skiftende produksjonslinje, der flere varianter av et produkt kan være i samme produksjon, eller til og med forskjellige produkter på samme linje.

Dette utgjør imidlertid en utfordring for arbeiderne. Men ved å bruke det innebygde kameraet eller en håndskanner, kan en identifiseringskode skannes, som sikrer at de relative instruksjonene vises.

På denne måten kan du være trygg på at medarbeiderne dine kan håndtere ethvert produkt på produksjonslinjen, noe som reduserer kvalitetsfeil og bidrar til ISO9001/BS5750-oppnåelse.

Endringsledelse og kunnskapsoverføring

Hva skjer når du åpner et nytt anlegg eller utvider til et nytt territorium? Hvor lang tid tar det å lære opp den nye arbeidsstyrken? Hvor mye koster det å flytte ekspertene dine rundt i verden for å lære opp den nye arbeidsstyrken eller sikre at ting er satt opp riktig?

Digitale arbeidsflyter, kombinert med Remote Expert, gir muligheten til å vedlikeholde implementerings-/oppsetteamet ditt praktisk talt hvor som helst. Dette reduserer antallet personer du må sende, og hvor lenge de trenger å bli der. Etter en innledende induksjonsfase kan ekspertteamet dra tilbake til hjemmebasen og fortsatt være tilgjengelig for å hjelpe ved behov.

Dette reduserer reisebudsjettene, reduserer karbonavtrykket ditt, gjør det mulig å distribuere ekspertise globalt og sikrer at arbeidsstyrken din er så effektiv og fornøyd som mulig, og at opplærinmgen er mer kostnadseffektiv.

Kvalitetssikring

Enten du produserer eller utfører vedlikehold, er evnen til å utføre en nøyaktig og vellykket QA-sjekk avgjørende. Tenk om hver fullført jobb kunne tas opp som et bilde eller en video, med tilhørende lydnotater etter behov, og dermed gi et øyeblikkelig revisjonsspor av hva som skjedde

Dagens bærbare teknologi tilbyr nettopp det. DynaEdge AR100 lar organisasjonen din dokumentere hver jobb, noe som reduserer antallet feil. Og hvis noe skulle gå galt, kan de siste inspeksjons- eller produksjonstrinnene sjekkes og verifiseres for å rette opp problemet.

Kasusstudier

Logistikk

I logistikkoperasjoner gjør dynaEdge AR100 manuell ordreplukking mer effektiv. Det hjelper med å organisere innkommende, utgående og sortering av varer. Og det forbedrer til og med lagerstyringen ved å gi instruksjoner for å stable paller på den mest effektive måten.

Logistikk
Se utvalget

Logistikk

DynaEdge AR Smart Glasses holder produktet i gang og sporbart. Utstyrt med smartbriller i industrikvalitet og HMD-strekkodeskanningsfunksjoner kan arbeidere få ordreinformasjon sendt trådløst til skjermen. De kan også jobbe trådløst på et lager, for plukk-og-pakk-tjenester, samt lagerstyring. Bruk av bærbar teknolog i visuell plukkeprosess har vist seg å forbedre plukketidene med mer enn 25 % og praktisk talt eliminere plukkefeil.

Visuell levering av informasjon til arbeiderens synsfelt sikrer også at de blir mindre trøtte og mer produktive, siden de får riktig informasjon til riktig tid. Bekreftelsessignaler kan også gis både hørbart og visuelt.

Kunnskap

Å spre kunnskap gjennom hele arbeidsstyrken er avgjørende for enhver vellykket bedrift. DynaEdge AR100 lar arbeiderne dine lære av ekspertene mens de er på jobb. Det gir dem også mulighet til å registrere sine erfaringer for senere revisjon og vurdering.

Opplæring
Se utvalget
Kvantumsundersøkelse og revisjon
Se utvalget
Vurderinger
Se utvalget

Opplæring

Opplæring er en viktig del av enhver vellykket organisasjon, men også en aktivitet under mye tidspress. Ved å bruke bærbar teknologi med Remote Expert og Digital Workflows kan opplæringstiden reduseres og opplæringen på jobben økes.

Arbeiderne dine kan veiledes live, i et virkelig miljø, med fordelen av direkte støtte og instruksjoner via video. Slik opplæring er kjent for å gi en mer selvsikker arbeidsstyrke ettersom de lærer nye ferdigheter og er trygge på at de umiddelbart får hjelp av eksperter.

Det reduserer behovet for klasseromsopplæring, minimerer tiden borte fra det virkelige arbeidet, reduserer reise- og overnattingskostnader og lar medarbeiderne dine lære av medarbeidere.

Kvantumsundersøkelse og revisjon

Ved å bruke bærbare løsninger og en digital arbeidsflyt kan revisorer delta på stedet og gjennomføre undersøkelsen sin i henhold til arbeidsflyten. De kan ta bilder og notater via tale-til-tekst, og all denne informasjonen lagres opp mot arbeidsflyten lokalt og/eller i skyen. Når arbeidsflyten er fullført, vil den gi en detaljert rapport som inneholder alt av bilder, videoer og notater som ble tatt under undersøkelsen.

Som organisasjon vil du dra nytte av å vite at en strukturert undersøkelse er utført i henhold til dine standarder på kortest mulig tid. Arbeideren drar nytte av å slippe å skrive en fullstendig rapport senere (den trenger bare gjennomgang), å kunne jobbe håndfritt og slippe å ha for mye utstyr med seg.

Vurderinger

Vurderinger tar tid og blir ofte sett på som et nødvendig onde. De innebærer enten å sende en inspektør til stedet, noe som kan være ubeleilig for kunden, eller å ta teknikeren «ut av drift», slik at vedkommende kan vurderes og kvalifiseres på nytt.

Ved å bruke en Remote Expert-løsning kan arbeideren vurderes hvor som helst, selv når han er på jobb. Inspektøren kan se nøyaktig det arbeideren ser og gjør på et gitt punkt. Inspektøren kan også ta videoer og bilder som dokumentasjon på vurderingen.

Dette kan spare tid og penger ved å holde personen i arbeid og redusere behovet for ekstra reiser. Det bidrar også til å redusere organisasjonens CO2-avtrykk.

Partnerløsninger for alle bransjer

dynaEdge er designet for å være en plattform som gjør det mulig å bygge skreddersydde løsninger for frontlinjearbeidere som opererer på tvers av ulike bransjer. Vi samarbeider med spesialistpartnere for å sikre at du har akkurat den løsningen du trenger for din virksomhet.

TeamViewer
Se utvalget
Librestream
Se utvalget
Miraxess
Se utvalget
AMA
Se utvalget

TeamViewer

TeamViewer er et ledende globalt teknologiselskap som tilbyr en tilkoblingsplattform for ekstern tilgang, kontroll, administrasjon, overvåking og reparasjon av enheter av alle slag – fra bærbare datamaskiner og mobiltelefoner til industrielle maskiner og roboter. Med TeamViewer Frontline (tidligere Ubimax Frontline), tilbys en fullt integrert ende-til-ende løsningsplattform for utvidet virkelighet for bærbare enheter som smartbriller, smarttelefoner eller nettbrett. Frontline optimerer prosesser langs hele den industrielle verdikjeden og kan dermed brukes innen logistikk, produksjon og montering, ettersalgsservice og opplæringsformål.

Se utvalget

Librestream

Librestream utvikler digital transformasjonsteknologi for industriarbeideren i frontlinjen for å forbedre service og drift. Ved å bruke Onsight-plattformen for utvidet virkelighet kan team på en sikker måte ta opp, dele og få tilgang til innhold for datainformerte beslutninger som forbedrer operasjonelle beregninger, øker arbeidernes sikkerhet og leverer opplæring i rett tid. Onsight er distribuert globalt i over 120 land. Kontakt oss for mer informasjon om hvordan Librestream kan gi din organisasjon ekstern eksperthjelp, digitale arbeidsinstruksjoner, AI-feltintelligens og mer.

Se utvalget

Miraxess

Miraxess, basert i Lyon, Frankrike, produserer lapdock-stasjonen og andre passive enheter. Vårt hovedprodukt, The Mirabook, gir trygghet til IT-profesjonelle og er en bærbar PC-formfaktor som passer med alle andre operativsystembaserte enheter. Fra smarttelefoner til andre mobile enheter leverer Mirabook komfort og effektivitet med sin større skjerm, styreflatetastatur og flere tilkoblinger. Brukerne kan også dra nytte av det store batteriet som en bærbar lader for hurtiglading av enheten mens de jobber. Uten noen prosessorkraft øker Mirabook sikkerheten samtidig som den forbedrer mobiliteten og adopsjonen av edge-computing.

Se utvalget

AMA

Med over 5 års dokumentert erfaring innen fjernhjelpsløsninger hjelper AMA medisinske og industrielle organisasjoner i alle størrelser med å akselerere overgangen til smart arbeidsplass. Vår markedsledende XpertEyeTM Assisted Reality-plattform har blitt distribuert i mer enn 80 land, og adresserer et bredt spekter av bruksområder som fjerndiagnostikk, inspeksjon, planlegging og arbeidsflytadministrasjon. Vår tilstedeværelse over hele verden – med kontorer i Frankrike, Tyskland, Romania, Storbritannia, USA og Kina – gjør at vi kan jobbe i hver tidssone og nå kundene våre uansett hvor de er.

Se utvalget

Vision DE
Se utvalget
Epson
Se utvalget
Univet
Se utvalget

VisionDE Suite

Ved å bruke tilkoblingsfunksjonene til Skype for Business eller TEAMS-kontoen din tilbyr VisionDE Suite et tilpasset grensesnitt for briller som lar arbeideren foreta og motta videostøttesamtaler med en ekspert på kontoret. VisionDE gir også muligheten til å ta bilder og videoer uten nettilgang for senere automatisk synkronisering med en server, til å motta oppdatert dokumentasjon for bruk uten nett og til å fullføre arbeidsflytoppgaver. Et dedikert verktøy gjør det enklere for eksperten med dokumentdeling fra PC-en via den aktive videosamtalen.

Se utvalget

Epson

Epson introduserte først Moverio-serien av kikkertbriller i 2011. Siden den gang har de kontinuerlig utvidet utvalget og funksjonssettet for bruksscenarioer som privat visning på datamaskin, feltservice, produksjon, helsetjenester og mer. Utvalgte Moverio-modeller er Windows-kompatible og er en ideell partner for Dynabook dynaEdge.

Se utvalget

Univet

Univet, stiftet for over 20 år siden, har en historie med å produsere sikkerhets- og lupebriller som er ideelle for bruk i sektorer fra industri, produksjon, medisinsk og så videre. Ved å bruke sin optiske kunnskap har Univet også introdusert sine VisionAR-assisterte virkelighetsbriller som er kompatible med Dynabook dynaEdge. VisionAR er klar til å utvikles for å fungere med applikasjonene dine på den måten du ønsker. Les videre for mer informasjon om VisionAR med dynaEdge.

Se utvalget

Komme i gang med dynaEdge smart glassløsning

DynaEdge smarte glassløsning er designet for å være slitesterk og praktisk – og komplementerer de forskjellige arbeidsmønstrene og miljøene som arbeiderne dine opplever fra dag til dag.

Velg først hvilken konfigurasjon av dynaEdge DE-prosessorenhet som passer din virksomhet. Deretter legger du til dynaEdge AR100 viewer og ditt valg av monteringsalternativ. Det finnes også en rekke tilbehør som støtter løsningen, og etterbehandlingsalternativer som gjør at du får mest mulig ut av kjøpet.

Hvis du vil holde ting enkelt, ta en titt på de tilgjengelige settene, som samler det viktigste du trenger for å komme i gang.

Konsulenttjenester

Prosjektledelse – Dynabook kan tilby komplette prosjektstyringstjenester for å levere ditt dynaEdge-prosjekt
Implementering – distribuer den spesifiserte løsningen i kundens miljø for å sikre at alle elementer er operative og i henhold til spesifikasjonene
Opplæring – gi opplæring til brukergrupper i hvordan du bruker dynaEdge og medfølgende programvareløsninger
Support – gi støtte fortløpende for å sikre at løsningen fungerer effektivt

Skreddersydde tjenester

Klienttilpasning – lever tilpasset programvare og systemintegrasjon for å sikre at dynaEdge og medfølgende programvare integreres sømløst i et kundesystem
Items marked * are included in the AR100 Kit PA5293U-1WLF

Hodemontert skjerm

AR100 Viewer Small Kit (includes AR100 Viewer, USB Type-C™ Cable, Cable Clip) PA5293E-1VEW
AR100 Kit without lens-less frame for DE200 (includes AR100 Viewer, DE200 Holster, USB Type-C™ Cable, Cable Clip PS0121NA1VEW
AR100 linseløs ramme PA5298U-1GSK
AR100 sikkerhetsramme PA5299U-1GHL
AR100 sikkerhetshjelmfestes PA5300U-1GHM
AR100 pannebånd PA5301U-1GMB

Ekstra tilbehør

Dynaedge Shoulder Sling OA1226-CWTSC
USB Type-C™ Cable PA5297U-1GTC
Cable Clip PA5320U-1CLP
AR100 linseløs ramme Ear Hooks PA5322U-1EAR
AR100 sikkerhetsramme Mounting Clips PA5321U-1MCL
Rain Cover Kit PA5302U-1GWP

Konsulenttjenester

Prosjektledelse – Dynabook kan tilby komplette prosjektstyringstjenester for å levere ditt dynaEdge-prosjekt
Implementering – distribuer den spesifiserte løsningen i kundens miljø for å sikre at alle elementer er operative og i henhold til spesifikasjonene
Opplæring – gi opplæring til brukergrupper i hvordan du bruker dynaEdge og medfølgende programvareløsninger
Support – gi støtte fortløpende for å sikre at løsningen fungerer effektivt

Skreddersydde tjenester

Klienttilpasning – lever tilpasset programvare og systemintegrasjon for å sikre at dynaEdge og medfølgende programvare integreres sømløst i et kundesystem

Bygger en løsning for deg

Ready to see it for yourself?

Klar til at se det selv?

Find ud af, hvordan dynaEdge kan påvirke din organisation positivt; det er billigere og nemmere, end du måske tror. Forstå, test, mål og realiser nemt resultater med vores Proof of Concept-program. For en minimal investering kan du teste løsningen i kombination med passende software og rådgivning på en måde, der passer dig.

Kontakt oss

Intel, Intel-logoen, Intel Inside, Intel Core og Core Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land.