* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
18. mai 2017
Toshiba Europe GmbH

Sårbarhet i Intel-fastvare


Intel Corporation («Intel») har kunngjort at det foreligger en rettighetseskalering-sårbarhet i funksjonen for fjernadministrasjon via enkelte Intel-produkter, herunder i fastvaren til Intel® Active Management Technology. En fastvareoppdatering for Toshiba-produkter er i ferd med å klargjøres. Inntil fastvareoppdateringen er tilgjengelig, anbefales kunder som har et berørt produkt å holde den aktuelle funksjonen deaktivert (se punkt 3. Anbefalinger ).

1. Intels sikkerhetsinformasjon om sårbarheten

Intel har publisert sikkerhetsinformasjon om en rettighetseskalering-sårbarhet i fastvare knyttet til Intel® Active Management Technology, Intel® Standard Manageability og Intel® Small Business Technology (*) som kan gjøre det mulig for en uautorisert angriper å vinne kontroll over administrasjonsfunksjonene som disse produktene leverer.

Les mer på Intels nettsted:

https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00075&languageid=en-fr

(*) Bare «Intel® Active Management Technology» er inkorporert i Toshiba-produkter.

2. Berørte produkter

Alle Toshiba-produkter som har vært på markedet siden 2010 og er utstyrt med en Intel® vPro™ CPU.

Se listen over produkter for å finne ut om du har et produkt som er berørt. Hvis du er i tvil, kan du bruke et verktøy tilbudt av Intel for å sjekke om du har et berørt produkt: https://downloadcenter.intel.com/download/26755

3. Anbefalinger.

En fastvareopdatering for Toshiba-produkter vil bli tilgjengelig etter utgangen av mai 2017. Toshiba vil publisere nærmere informasjon om tidspunktet på dette nettstedet:

https://go.toshiba.com/intelsecuritynotice

Som et avbøtende tiltak mot risikoen for nettverksangrep fra uautoriserte personer anbefaler Toshiba sine kunder å deaktivere «Intel® Active Management Technology» ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet på nettstedet under:

https://downloadcenter.intel.com/download/26754


  • Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten varsel.
  • «Intel» er et varemerke for Intel Corporation i USA og andre land.
  • Andre navn og merker kan være registrert som andres eiendom.