* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Skjema for Refusjonskrav

Hvis du vil fremsette krav i henhold til Pålitelighetsgarantien, gjør du følgende:

Trinn 1

Hvis den bærbare PC-en har en teknisk feil, kontakt kundestøtte. Gå til emea.dynabook.com/asp-locator for å finne kontaktopplysningene for ditt land, og følg deretter instruksjonene fra kundestøtteagenten.

Trinn 2

Når PC-en er reparert, fyller du ut dette elektroniske skjemaet, laster opp de relevante dokumentene (se under) og sender det inn. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, se vilkårene på no.dynabook.com/reliability.

Nødvendige dokumenter:
Før du fyller ut skjemaet, sørg for å ha følgende dokumenter klare for opplasting:

  • bekreftelse på produktregistrering
  • kjøpsbevis
  • bekreftelse på reparasjon

Pass på at filene ikke overskrider 3 MB

Personopplysninger

Opplysninger om den reparerte PC-en

I henhold til vilkårene for pålitelighetsgarantien bekrefter jeg herved at det har inntruffet en feil som er i samsvar med vilkårene for kampanjen og at PC-en har blitt reparert:

Legg ved kjøpsbevis, registreringsbekreftelse og reparasjonsbekreftelse (hvis det foreligger) ved hjelp av opplastingsverktøy under for at kravet ditt skal være gyldig

(pdf, doc, png, jpeg eller jpg)

I tillegg må følgende kriterier oppfylles:

1. Produktet ble registrert innen 30 dager etter kjøpet. Registreringsbekreftelse er lastet opp og sendes sammen med det elektroniske skjemaet.
2. Pålitelighetsgarantien gjelder fortsatt.
3. Kjøpsbeviset er lastet opp og sendes sammen med det elektroniske skjemaet.
4. Reparasjonsbekreftelsen (hvis det foreligger) er lastet opp og sendes sammen med skjemaet.
5. Jeg er eieren av den bærbare PC-en som er angitt over.

Bankopplysninger

Overfør kjøpesummen som angitt på kjøpsbeviset til følgende bankkonto.