* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON


Toshiba lanserer et frivillig innbytteprogram for strømledninger til enkelte bærbare PC-er


25. november 2014 lanserte Toshiba Europe GmbH ("Toshiba") et frivillig innbytteprogram for strømledninger som ble solgt sammen med enkelte Toshiba bærbare PC-er og/eller erstattet i forbindelse med reparasjon. For øyeblikket kan det ikke utelukkes at enkelte potensielt berørte strømledninger kan bli overopphetet og utgjøre brannfare.

Toshiba tilbyr kostnadsfritt innbytte av de strømledningene dette kan gjelde for.

Strømledninger som omfattes av dette innbytteprogrammet, er merket med "LS-15" på den delen av ledningen som settes inn i selve adapteren og er produsert innenfor en begrenset periode som kan identifiseres ved hjelp av serienummeret på den bærbare PC-en. Bildet under illustrerer hvor merket "LS-15" er plassert.

Strømledninger som ikke er merket med "LS-15", er ikke omfattet av dette innbytteprogrammet.

strřmledning

Finn ut om strømledningen som fulgte med PC-en eller en allerede utskiftet strømledning er omfattet av dette frivillige innbytteprogrammet ved å gå til følgende Toshiba-nettside https://extranet.toshiba-tro.de/nn-NO/acreplacement.aspx. Følg instruksjonene for å registrere deg for å motta en ny strømledning helt kostnadsfritt.

Hvis strømledningen er omfattet av Toshibas frivillige innbytteprogram, bør du umiddelbart koble PC-en fra vekselstrøm til du har mottatt ny strømledning. I mellomtiden kan du fortsatt bruke PC-en med strøm fra batteriet.

Kontakt et Toshiba kontaktsenter hvis du har spørsmål om dette frivillige innbytteprogrammet. Finn ditt nærmeste kontaktsenter ved hjelp av vår globale database for autoriserte tjenesteleverandører og velg land.