* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Sikkerhetsoppdateringer for «TOSHIBA Service Station»


Problem


Toshiba Europe GmbH (Toshiba TEG) har sluppet en viktig oppdatering som fjerner sikkerhetssårbarheter i Toshiba Service Station. Toshiba anbefaler alle berørte brukere å oppdatere programvaren sin umiddelbart som beskrevet under for å løse dette sikkerhetsproblemet.

Sammendrag


Sikkerhetssårbarheter kan potensielt muliggjøre uautorisert tilgang til den berørte PC-ens register. Berørte programvareversjoner:
TOSHIBA Service Station for Windows 7/Windows Vista/Windows XP: Versjon V2.2.14 og tidligere eller versjon 3.0.0.0
TOSHIBA Service Station for Windows 8/Windows 8.1/Windows 10*: Versjoner mellom V2.2.14 og 2.6.15 eller mellom V3.1.0.0 og V3.1.1

*V2.2.15.0 og senere, tidligere versjoner enn V2.3.0 og versjoner mellom V3.0.1.0 og V.3.1.0.0 på Windows 10 oppgradert fra Windows 7 er ikke omfattet.
Fremgangsmåten for å finne ut hvilken versjon av Toshiba Service Station som er installert på PC-en din kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Se nærmere informasjon under.

Løsning


Sikkerhetsproblemene kan løses ved å oppdatere til den nyeste versjonen av Toshiba Service Station.
For detaljerte instruksjoner om hvordan du finner ut om Toshiba Service Station er installert på PC-en din, se «Slik finner du ut om Toshiba Service Station er installert på PC-en din» under «Instruksjoner».
For detaljerte instruksjoner om hvordan du installerer eller oppdaterer til den nyeste versjonen av Toshiba Service Station, se «Installasjonsinstruksjoner» under «Instruksjoner».

Ytterligere informasjon


Denne sikkerhetssårbarheten gjelder bare TOSHIBA Service Station V2.2.14 og tidligere eller versjon 3.0.0.0 (Windows7/Windows Vista/Windows XP), eller versjoner mellom V2.2.14 og 2.6.15 eller mellom V3.1.0.0 og V3.1.1 (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10).
Hvis Toshiba Service Station ikke er installert på PC-en din, er du ikke berørt, og du trenger dermed ikke å foreta deg noe.

Instruksjoner

Anbefalt installasjonsmetode
Automatisert oppdatering
  1. Lagre arbeidet ditt, og lukk åpne programmer.
  2. Start Toshiba Service Station på følgende måte:
   a. Windows 10: Trykk på Windows-tasten for å åpne startmenyen, og søk deretter etter Toshiba Service Station i Alle Apper
   b. Windows 8 og 8.1: Trykk på Windows-tasten og skriv inn Service Station
   c. Windows 7 og Vista: Trykk på startknappen og søk etter programfilen Toshiba Service Station.
  3. Når du har åpnet Toshiba Service Station, klikk på knappen «Se etter oppdateringer»
  ServiceStation1
  – ELLER – (avhengig av hvilken versjon av Toshiba Service Stationdu har installert)
  ServiceStation2

  4. Klikk på «Installer».
  5. Klikk på startknappen mens TOSHIBA Service Station-vinduet er åpent.
  6. Klikk ja hvis et brukerkontokontroll-vindu vises.
  7. Følg instruksjonene som vises, for å fullføre installasjonen.

Alternativ installasjonsmetode

Manuell oppdatering

Fremgangsmåten for å finne ut hvilken versjon av Toshiba Service Station som er installert på PC-en din kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Se instruksjonene nedenfor som gjelder for ditt operativsystem.

Slik finner du ut om Toshiba Service Station er installert på PC-en din


Windows 10
  1. Trykk på [Windows-tasten] + X, og velg deretter «Programmer og funksjoner» i menyen som kommer opp.
  Programmer10

  2. Hvis du ikke finner Toshiba Service Station i listen over programmer, trenger du IKKE gjøre noe mer.
  3. Hvis du ser Toshiba Service Station i listen over programmer og den installerte versjonen er mellom V2.2.14 og 2.6.15, klikker du her. Hvis versjonen din er mellom 3.0.0.0 og 3.1.1, klikker du her for å starte nedlastingen. Følg deretter instruksjonene som vises på skjermen. Du kan se versjonsnummeret ved å klikke på TOSHIBA Service Station én gang med venstre museknapp.

Windows 8.1 og Windows 8
  1. Åpne Start ved å sveipe inn fra nedre høyre kant på skjermen og deretter trykke på Start.
  2. Trykk på Innstillinger.
  3. Gå til Avinstaller eller endre et program i Windows Kontrollpanel.
  Programmer8
  4. Hvis du ikke finner Toshiba Service Station i listen over programmer, trenger du IKKE gjøre noe mer.
  5. Hvis du ser Toshiba Service Station i listen over programmer og den installerte versjonen er mellom V2.2.14 og 2.6.15, klikker du her. Hvis versjonen din er mellom 3.1.0.0 og 3.1.1, klikker du her for å starte nedlastingen. Følg deretter instruksjonene som vises på skjermen. Du kan se versjonsnummeret ved å klikke på TOSHIBA Service Station én gang med venstre museknapp.

Windows 7
  1. Gå til Avinstaller eller endre et program i Windows Kontrollpanel.
  Programmer7

  2. Hvis du ikke finner Toshiba Service Station i listen over programmer, trenger du IKKE gjøre noe mer.
  3. Hvis du ser Toshiba Service Station i listen over programmer og den installerte versjonen er V2.2.14 eller lavere, klikker du her. Hvis versjonen din er 3.0.0.0, klikker du her for å starte nedlastingen. Følg deretter instruksjonene som vises på skjermen. Du kan se versjonsnummeret ved å klikke på TOSHIBA Service Station én gang med venstre museknapp.

Windows Vista/ XP
  1. Gå til Avinstaller eller endre et program i Windows Kontrollpanel. (Windows Vista)
  ProgrammerVista
  – ELLER – (Windows XP)
  ProgrammerXP
  2. Du kan se versjonsnummeret i detaljvisningen. (Hvis du bruker Windows Vista, kan du gå til detaljvisningen via Organiser, Oppsett og Detaljrute.)
  ProgrammerVista2
  3. Hvis du ikke finner Toshiba Service Station i listen over programmer, trenger du IKKE gjøre noe mer.
  4. Hvis du ser Toshiba Service Station i listen over programmer og den installerte versjonen er V2.2.14 eller lavere, klikker du her. Hvis versjonen din er 3.0.0.0, klikker du her for å starte nedlastingen. Følg deretter instruksjonene som vises på skjermen. Du kan se versjonsnummeret ved å klikke på TOSHIBA Service Station én gang med venstre museknapp.